יצירת מבנה סמנטי

יצירת מבנה סמנטי

HTML נבנתה במקור עם הפרדה ברורה בין מבנה התוכן לבין העיצוב הגרפי. הכוונה הייתה ליצור מרחב אינטרנטי (World Wide Web) של דפים שיוצגו בכל מערכת ודפדפן קיים, כולל דפדפנים ש"יקריאו" עמודי טקסט מהרשת למשתמשים בעלי מוגבלות ראיה, ויתפרשו באופן תקין על ידי כלי חיפוש אוטומטיים וכלים אנליטיים.

חשיבותה של תגית ה-alt לנגישות תמונות

חשיבותה של תגית ה-alt לנגישות תמונות

לכל תמונה בכל עמוד צריכה להיות מקבילה טקסטואלית, היא ה-"alt text" (יוצאות מכלל זה הן תמונות שמטרתן היחידה היא עיצובית והן אינן מכילות מידע). תגית ה-"alt" הינה תכונה (attribute) של התגית <img>.   לדוגמא: <img height="161"...

הנגשת קישורים: כך תבדקו אם הקישורים באתר שלכם נגישים

הנגשת קישורים: כך תבדקו אם הקישורים באתר שלכם נגישים

קישורים נגישים הם קישורים הכתובים כחלק מקוד ה-HTML. פעמים רבות מפתחי אתרים משתמשים ב-JavaScript לקישור וניווט בין עמודים. קישורים המופעלים באמצעות JavaScript אינם נגישים לחלק מקוראי מהסך, לטכנולוגיות מסייעות אחרות, לגולשים...